w

Żyjemy dłużej, rodzimy mniej

Perspektywy demograficzne dla Unii Europejskiej nie napawają optymizmem.

ludzie tłum
Fot. Pixabay

Malejące wskaźniki dzietności w Unii Europejskiej są jednym w największych wyzwań stojących przed krajami Starego Kontynentu. 

W najnowszym raporcie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego „Perspektywy demograficzne dla Unii Europejskiej” wskazano, że według danych statystycznych w Unii Europejskiej nadal utrzymują się tendencje demograficzne, które występowały już przed 2019 r. Pomimo wzrostu liczby ludności z 354,5 mln w 1960 r. do 447,7 mln w 2019 r., 27 państw UE stanowi odsetek malejący światowej populacji, która z kolei zwiększyła się z 3,03 mld w 1960 r. do 7,71 mld w 2019 r.

Jednak wzrost liczby ludności w UE nie wynika z wyższego wskaźnika urodzeń (liczba urodzeń żywych stale się zmniejsza; w 2019 r. wyniosła 4,15 mln wobec 6,79 mln w 1964 r.), lecz z faktu, że ludzie żyją dłużej – podkreślono.

Autorzy opracowania przywołują dane, które mówią o gwałtownym wzroście oczekiwanej długości życia: z 69,86 lat w okresie 1960-1965 do 81 lat w 2018 r. Jednocześnie mediana wieku ludności wzrosła z 38,4 lat w 2001 r. do 43,7 lat w 2019 r.

Starzenie się populacji UE stanowi wyzwanie dla rynku pracy ze względu na zmniejszającą się liczbę ludności w wieku produkcyjnym. W 2019 r. na każdą młodszą lub starszą osobę, która mogła być od kogoś zależna, przypadało tylko około dwóch osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata). Inne potencjalne wyzwania to presja na system opieki zdrowotnej oraz wyższe wydatki publiczne związane z wiekiem i z wyludnianiem się niektórych regionów – czytamy.

Według opracowania w Unii Europejskiej mamy obecnie do czynienia ze spadkiem współczynników dzietności. Główną przyczyną są względy ekonomiczne. Jego autorzy piszą, że bezrobocie i ubóstwo były wyzwaniem dla UE jeszcze przed pandemią, ale stres związany z sytuacją gospodarczą i zdrowotną, który przyniósł Covid-19, tylko zaostrzył te wyzwania.

W Polsce współczynnik dzietności wynosił w roku 2019 1,42. Oznacza to, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypadły 142 urodzone dzieci. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju przyjmuje się, że współczynnik dzietności powinien wynosić 2,10.

źródło: EuroPAP News

Co myślisz?

książka

“Alianci” – mroczna historia II wojny światowej

wodór future miasto

Wodór paliwem przyszłości w energetyce