w

Światowa populacja ludzi starzeje się

Jak wynika z raportu ONZ światowa populacja ludzi robi się coraz starsza.

ludzie tłum
Fot. Pixabay

Jak wynika z najnowszych danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, światowa populacja ludzi starzeje się. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowała najnowsze zestawienie światowej populacji ludzi z podziałem na grupy wiekowe.

Największą grupą wiekową na świecie (32% i 2,6 miliarda ludzi) są osoby mające poniżej 20 roku życia. Najmniejszą osoby mające powyżej 100 lat. Stanowią one 0,01% całej populacji.

Światowej populacja ludzi. Liczba i udział procentowy

ludzie poniżej 20 roku życia – 2,6 miliarda – 33,2%
ludzie w wieku 20-39 lat – 2,3 miliarda osób – 29,9%
ludzie w wieku40-59 lat – 1,8 miliarda osób – 23,1%
ludzie w wieku 60-79 lat – 918 miliona osób – 11,8%
ludzie w wieku 80-99 lat – 147 miliona osób – 1,9%
ludzie w wieku 100+ lat – 0,6 miliona osób – 0,01%

Co ciekawe, mimo iż, największą grupą są osoby poniżej 20 roku życia, jest to też grupa malejąca. W roku 1950 stanowiła ona aż 44% całej populacji. Dziś spadła do 33,2%.

Dziś najstarsza populacja na świecie mieszka w Europie, tuż za nią znajdują się ludzie z Ameryki Północnej.

Dane wskazujące na starzejącą się populację ludzką mogą w przyszłości przełożyć się również na problemy związane z rynkiem pracy i utrzymaniem osób niepracujących. Szacuje się, że liczba osób w wieku produkcyjnym, w ciągu najbliższych 25 lat może zbliżyć się do liczby osób niepracujących.

Również w Polsce widoczny jest proces starzenia się populacji, a przyrost naturalny od lat się obniża. Dodatkowo ostatni rok jeszcze bardziej wpłynął na tę sytuację. Jak możemy przeczytać w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego:

Sytuacja demograficzna w 2020 r. kształtowała się pod wpływem pandemii wywołanej wirusem SARSCoV-2. Niski poziom urodzeń, wysoka liczba zgonów, wyraźnie mniejsza niż w latach ubiegłych liczba zawieranych małżeństw oraz zahamowanie imigracji do Polski pogłębiło obserwowaną od kilkunastu lat niekorzystną sytuację ludnościową Polski. W tej sytuacji w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny.

W roku 2019 liczba mieszkańców Polski wynosiła około 38 382 600. W roku 2020 było to odpowiednio 38 265 000.

Co myślisz?

coronavirus maseczki

Unijny certyfikat cyfrowy Covid

Dyscypliny sportu z największą liczbą fanów