Wydawca:

Akapit Media
Hugona Kołłątaja 86
61-421 Poznań

Redaktor naczelny: Jacek Łosak

Wszelkie pytania, wiadomości i informacje prasowe prosimy kierować na adres e-mail: redakcja@swiatraport.pl