w

Przyrost populacji ludzkiej na Ziemi spowalnia

Cały czas rodzi się dużo dzieci, ale już nie wiele jak kilkadziesiąt lat temu.

ludzkość ludzie świat ziemia

Na świecie jest coraz więcej ludzi, ale przyrost ten staje się coraz wolniejszych. Dziś na Ziemi żyje już blisko 8 miliardów osób.

Aktualnie wielkość globalnej populacji szacuje się na 7,91 miliarda ludzi. Prawdopodobnie 8 miliardów osiągniemy do końca roku 2022 lub na początku 2023. Co jednak ciekawe, dużo wskazuje na to, że przyrost ludności na świecie wyhamowuje i nie będzie już tak dynamicznych, jak w ostatnich dziesięcioleciach.

Jak wynika z najnowszych danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, światowa populacja ludzi starzeje się. Z powodu demografii i spadających współczynników dzietności tempo wzrostu światowej populacji od pewnego czasu wykazuje tendencję spadkową.

Osiągnięcie pierwszego miliarda populacji ludzkiej nastąpiło dopiero w roku 1803 roku. Następny miliard pojawił się po 124 latach, a kolejny po 33. W latach 1975-2011 kolejny miliard ludzi na Ziemi pojawiła się co 12 lat. Szacuje się, że osiągnięcie 9 miliardów zajmie nam już lat 14, a 10 miliardów 18. 11 miliardów natomiast to już okres 32 lat. Tyle ludzi na Ziemi może pojawić się dopiero około roku 2088.

Dziś największą grupą wiekową na świecie (32% i 2,6 miliarda ludzi) są osoby mające poniżej 20 roku życia. Najmniejszą osoby mające powyżej 100 lat. Stanowią one 0,01% całej populacji.

Co ciekawe, mimo iż, największą grupą są osoby poniżej 20 roku życia, jest to też grupa malejąca. W roku 1950 stanowiła ona aż 44% całej populacji. Dziś spadła do 33,2%.

Co myślisz?

orzeł godło polska

Gen sprzeciwu

Medialna konfrontacja Chin i USA