w

Propozycja zmiany w ZUS dla przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje zmianę w składkach na ZUS dla przedsiębiorców.

kalkulator podatki zus
Fot. Pixabay

Składki płacone na ZUS przed przedsiębiorców od lat są jednym z elementów debaty dotyczącej systemu podatkowego w Polsce. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od dawna proponuje zmiany, które mogłyby usprawnić jego działanie. 

20 kwietnia 2021 r. odbyła się pierwsza konferencja programowa z cyklu Dziesiątka Rzecznika MŚP organizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Business Centre Club.

Tak zwana Dziesiątka Rzecznika MŚP to najważniejsze postulaty systemowych zmiany dla przedsiębiorców, które obejmują:

  1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców
  2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia.
  3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących
  4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem
  5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach
  6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania na skutek wszczęcia postępowania karno-skarbowego
  7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów
  8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań w przestępstwach gospodarczych
  10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych

Natomiast tematem spotkania z udziałem ekspertów i ekonomistów były propozycje zmian w systemie ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców.

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP wskazał, że najbardziej pożądane z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych to przede wszystkim wykreślenie z przepisów dotyczących tzw. Małego ZUSu + limitu przychodowego w wysokości 120 tysięcy złotych oraz ograniczenia czasowego możliwości korzystania z tej formy opłacania składek. Adam Abramowicz podkreślił, że przychód nie jest dobrym miernikiem sytuacji finansowej przedsiębiorcy, a uzależnienie możliwości korzystania z Małego ZUSu + od przychodu dyskryminuje przedsiębiorców prowadzących działalność np. w branży handlowej.

Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Co ma przychód do możliwości płacenia składki. (…) Przychód może być dowolny, najważniejszy jest dochód – przekonywał Adam Abramowicz.

W trakcie konferencji zaprezentowano informacje na temat systemów ubezpieczeń społecznych działających w innych krajach Europy.

Edyta Wyrodek z Biura Rzecznika MŚP pokazała, że brytyjski system ubezpieczeń jest znacznie łagodniejszy dla przedsiębiorców osiągających niewysokie dochody od polskiego. Mikołaj Kruczyński, Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP, przedstawił system słowacki, gdzie składki są proporcjonalne do dochodu i również nieco niższe niż w Polsce w niższych przedziałach dochodowych. Ponadto na zauważenie zasługuje zasada „Zero obowiązków biurokratycznych”, zgodnie z którą przedsiębiorcy nie są zobowiązani składać żadnych wniosków ani deklaracji, a organ ubezpieczeniowy sam oblicza wysokość składek na podstawie danych z urzędu skarbowego i przesyła przedsiębiorcy stosowną informację.

Do tego wątku odniósł się Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informując, że ZUS rozpoczął prace nad podobnym projektem i zaprasza Rzecznika MŚP i przedstawicieli Rady Przedsiębiorców do współpracy przy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

Z kolei Grzegorz Piątkowski, Pełnomocnik Rzecznika MŚP w Krakowie, mówił o dobrowolności składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w Niemczech. Marek Góra, profesor w Szkole Głównej Handlowej i współautor reformy ubezpieczeń społecznych z 1999 roku oponował, że fundamentem dobrego systemu emerytalnego jest jego powszechność, a ta jest trudna do uzyskania w warunkach dobrowolności. Zgodził się natomiast, że przedmiotem dyskusji może być ryczałtowa formuła składek przedsiębiorców. Podkreślił jednak, że przestrzeń do zmian jest głównie w nieemerytalnej części systemu ubezpieczeń społecznych.

Anna Ulewska – Marciniak, Dyrektor w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zapewniły, że ich resorty analizują sytuację ubezpieczeniową osób prowadzących działalność gospodarczą pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian.

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy podkreślali, że ich zdaniem mają zbyt mały wpływ na regulacje prawne w tym istotnym dla nich zakresie.

źródło: RMSP

Pełny zapis debaty można obejrzeć poniżej:

Co myślisz?

służba zdrowia medycyna lekarz

W Europie może zabraknąć milionów pracowników medycznych

coronavirus maseczki

Zaprezentowano plan znoszenia obostrzeń na maj