w

Poziom czytelnictwa w Polsce lekko wzrósł

Z corocznego badania Biblioteki Narodowej wynika, że w Polsce nastąpił niewielki wzrost czytelnictwa.

książki książka czytanie czytelnictwo
Fot. Pixabay

Poziom czytelnictwa w Polsce nie jest wysoki. Ponad połowa Polaków nie czyta książek wcale. Wygląda jednak na to, że wyniki czytelnictwa nad Wisłą wzrosły nieco w ostatnim roku.

Biblioteka Narodowa opublikowała najnowszy raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Na zadawane od blisko trzech dekad pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. To najlepszy wynik od sześciu lat. Oznacza wzrost o 3% w skali roku i o 5% w skali dwóch lat.

Czy jest to wydarzenie jednorazowe, czy też zwiastun nowego trendu, okaże się w przyszłości – na razie można ostrożnie mówić o powodach do optymizmu, choć do poziomu wskaźników z początku XXI wieku jeszcze daleko – czytamy w raporcie.

Od roku 2000 do 2006  liczba osób deklarujących przeczytanie jednej książki przekraczała 50%. Później wskaźnik ten zaczął spadać.

Co i jak czytamy

Czytanie książek częściej i chętniej praktykuje się w formie papierowej niż cyfrowej. Jako podstawowe źródła pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: zakup (45%, wzrost o 4%), pożyczenie od znajomego (32%, spadek o 3%), prezent (34%, wzrost o 3%). Na następnych pozycjach znalazło się wypożyczenie z bibliotek (23%) i własny księgozbiór (20%). Zauważalny jest relatywnie wysoki odsetek czytelników korzystających z książek udostępnianych w formie streamingu w ramach opłaty abonamentowej (28%).

Najczęściej czytana jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna (24%), popularna (20%), ale też biografie, wspomnienia czy książki historyczne dotyczące XX wieku (19%).

Kto czyta

Tak jak w poprzednich latach, przy czym w omawianym roku widać to jeszcze wyraźniej, zdecydowanie można powiedzieć, że lektura książek jest domeną kobiet. Kobiety czytają częściej niż mężczyźni (odpowiednio 51% i 33%), wśród kobiet większa jest również grupa osób czytających najintensywniej – co najmniej 7 książek w ciągu roku przeczytało 15% z nich (w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 7%).

Najmniej czytelników jest wśród osób najstarszych – powyżej 60 lat 33%, a powyżej 70 lat tylko 22%. W grupie wiekowej 15–18 lat czytelników jest aż 76%, co w sposób oczywisty wiąże się z pobieraniem nauki w szkole.

Czytanie książek częściej deklarują mieszkańcy miast co najmniej półmilionowych (55%) oraz tych liczących 50–100 tys. mieszkańców (56%). Najmniej czytelników książek jest na wsiach (37%) i w miastach do 20 tys. mieszkańców (38%).

Pełny raport na temat stanu czytelnictwa w Polsce można przeczytać tutaj: „Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku”

Co myślisz?

Tadż Mahal indie

Unia Europejska i Indie chcą pogłębić współpracę

służba zdrowia medycyna lekarz

W Europie może zabraknąć milionów pracowników medycznych