w

Polskie startupy są niedofinansowane

Na rozwój startupów w Polsce brakuje im nawet kilkuset miliardów złotych.

pieniądze money podatek
Fot. Akapit Media

Na rozwój polskich startupów brakuje nawet kilkuset miliardów złotych – wynika z raportu Luki w ekosystemie startupowym, opracowanym przez Fundację Startup Poland we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Raport powstał w oparciu o ankiety, w których udział wzięło 300 startupów oraz wywiady z przedstawicielami 30 funduszy venture capital.

Luka kapitałowa nie jest zjawiskiem nowym, zwłaszcza w odniesieniu do startupów w początkowej fazie rozwoju. Można powiedzieć, że to normalne, kiedy powstaje więcej projektów, niż jest kapitału do ich sfinansowania, a obronią się tylko te najlepsze. Problem w tym, że mamy teraz wyjątkowo trudny okres, więc nawet bardzo dobre projekty mogą nie przetrwać” – mówi Tomasz Snażyk, prezes Fundacji Startup Poland.

W obecnej, dość trudnej, sytuacji gospodarczej inwestorzy spod znaku venture capital stali się bardziej ostrożni w kwestii wyboru spółek pod inwestycje – bardziej szczegółowo i rygorystycznie weryfikują, na ile propozycja wartości, wypracowana przez daną spółkę, odpowiada rzeczywistym potrzebom rynku.

Z raportu Luki w ekosystemie startupowym wynika, że za najbardziej niedofinansowaną branżę założyciele startupów uznają edukację (22 proc. wskazań). Braki w finasowaniu mają również spółki reprezentujące branże: GreenTech/CleanTech (16 proc.), hardware (16 proc.), AgroTech (16 proc.), MedTech (14 proc.), przemysł 4.0 (12 proc.) czy life science (12 proc.).

Rozwiązaniem tego problemu mogą być inwestycje pochodzące z sektora publicznego, który coraz częściej wspiera obiecujące projekty.

Dotychczasowe zaangażowanie sektora publicznego pomogło wielu polskim spółkom technologicznym dojrzeć i skutecznie skomercjalizować swoje produkty. Nadal to środki publiczne najczęściej są obecne we wczesnej fazie rozwoju projektów technologicznych” – wskazuje Błażej Koczetkow, dyrektor Działu Funduszy Kapitałowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Aktualnie, szczególnym zainteresowaniem centrum cieszą się innowacyjne, technologiczne spółki na wczesnych etapach rozwoju – z przewagą projektów z tzw. obszarów kapitałochłonnych.

Ale początkujący przedsiębiorcy potrzebują nie tylko środków finansowych, ale także wsparcia pod względem merytorycznym i operacyjnym – w dziedzinie prowadzenia spółek. Odpowiedzią na wyzwania w tym obszarze mogą być programy akceleracyjne.

Chcemy dać młodym spółkom możliwość zaprezentowania się podmiotom notowanym już na GPW. Liczymy, że startupy zachęcą te firmy do skorzystania z oferowanej technologii lub usługi. Sami mamy tutaj dobre doświadczenie – dzięki otwarciu się na współpracę ze startupami mieliśmy możliwość przetestowania wielu innowacyjnych technologii. Jednym z przykładów może być rozwiązanie usprawniające procesy generowania raportów, wykorzystywanych do przygotowywania i audytu sprawozdań finansowych” – mówi Ignacy Bobruk, wicedyrektor Działu Komunikacji i Marketingu GPW oraz szef GPW Venture Network.

Aż 82 proc. ankietowanych przedstawicieli startupów potwierdziło, że jeśli GPW prowadziłaby program animujący współpracę startupów z akceleratorami oraz odbiorcami technologii, byliby zainteresowani uczestnictwem w takim projekcie.

Źródło: PAP MediaRoom

Co myślisz?

film aparat

Akademia Pana Kleksa – zdjęcia do filmu zakończone

technologia sztuczna inteligencja świat

Jacek Bartosiak: “Rozpoczęła się epoka wielkiego chaosu”