w

Piątka dla Polski Bartosiaka i Sykulskiego

Dwaj znani specjaliści od geopolityki przedstawili swoje kluczowe rekomendacje dla Rzeczpospolitej.

polska flaga

Jaka przyszłości stoi przed Polską? Jakie wyzwania i jaka praca czeka nasz kraj? W jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy i czego możemy oczekiwać po dynamicznie zmieniającej się sytuacji na świecie? Na te pytania starali się odpowiedzieć dr Leszek Sykulski i dr Jacek Bartosiak.

Leszek Sykulski to doktor nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia; prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego; biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI.

Dr Jacek Bartosiak jest założycielem i właścicielem marki Strategy&Future; dyrektorem Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego; Senior Fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie, współzałożycielem „Play of Battle”, zajmującej się przygotowywaniem symulacji wojskowych; współpracownikiem Nowej Konfederacji oraz New Generation Warfare Centre w Waszyngtonie.

Obaj panowie spotkali się niedawno podczas internetowej debaty, do której doszło w serwisie YouTube na kanale dr Leszka Sykulskiego. Głównym tematem rozmowy była geopolityczna przyszłość Polski.

Na zakończenie debaty obaj panowie przedstawili swoje propozycje strategicznych, rozwojowych rekomendacji ważnych dla przyszłości Polski.

Dr Jacek Bartosiak zaproponował:

Stworzenie szczelnego, solidarnego i lojalnego względem siebie centrum decyzyjnego państwa polskiego złożonego maksymalnie z siedmiu osób, które będą miały realną siłę polityczną i które przygotują wielką strategię państwa polskiego.

Na drugim miejscu Jacek Bartosiak wskazał naukę umiejętności rozgrywania polityki w relacjach z większymi od siebie. Jego zdaniem bowiem wielkość bywa czasem słabością, którą musimy nauczyć się wykorzystywać do własnych celów.

Kolejnym punktem byłoby zbudowanie tzw. armii nowego wzoru, czyli przebudowa całego systemu obrony i dopasowanie go do aktualnych wymogów rzeczywistości politycznej.

Po czwarte, bardzo dobrze wypercypować siłę między Chinami, Rosją, USA i Niemcami. Od tego bym zaczął. A po piąte, zacząłbym intensywnie przygotowywać się do negocjacji z Niemcami państwa federacyjnego, ale nocami te siedem wcześniej wspomnianych osób miałoby dalej pisać wielką strategię państwa polskiego, które będzie trwało kolejne tysiąc lat.

Leszek Sykulski swoje rekomendacje zaczął natomiast od służb specjalnych.

Zachowanie samodzielność i podmiotowości strategicznej suwerennego państwa polskiego będzie pierwszą i najważniejszą rekomendacją. (…) Aby to zrobić potrzebne są nowoczesne służby specjalne. (…) Zmiany strukturalne powinny rozpocząć się od tajnych służb, ponieważ to dzisiaj w czasie zacierania czasu między pokojem a wojną jest absolutnie fundamentalne.

Drugą kwestią byłoby stworzenie bardzo szeroko rozumianej doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. Trzecią natomiast:

Wielka reforma polskiej polityki zagranicznej, a w zasadzie służby zagranicznej, na wzór Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Kolejnym punktem na liście Leszka Sykulskiego byłaby gospodarka.

Polityka wielowektorowa, polityka na balans, zorientowana na budowę Polski jako sworznia gospodarczego. (…) Budujmy i akumulujmy kapitał, kapitał ludzki i materialny. Budujmy wielki sworzeń geoekonomiczny. Bogaćmy się.

Ostatnią rekomendacją byłaby natomiast reforma sił zbrojnych i w szeroki ujęciu całego systemu obronnego państwa Polskiego.

Debata Leszka Sykulskiego i Jacka Bartosiaka była drugim tego typu spotkaniem obu panów, do którego doszło w serwisie internetowym Youtube, na kanale dr Sykulskiego.

Co myślisz?

samolot podróż podróżach

Tanie latanie ma odejść do przeszłości

ziemia kosmos mars

Mars na Ziemi, czyli symulowana misja NASA