w

Największe wyzwanie dla fuzji Orlenu z Lotosem

Jednym z największych wyzwań dla fuzji obu spółek jest sprostanie warunkom Komisji Europejskiej.

rafineria paliwa lotos orlen
Fot. materiał prasowy - Orlen

O przejęciu Grupy Lotos przed PKN Orlen mówi się od dawna. Podczas 5. edycji Kongresu 590 przygotowano specjalny panel „Fuzja Orlen – Lotos: nowy koncern multienergetyczny w kontekście wyzwań rynku”.

Pod koniec zeszłego roku PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa.

W trakcie panelu na Kongresie 590 podkreślono, że jednym z największych wyzwań dla fuzji obu spółek jest sprostanie warunkom Komisji Europejskiej, która nałożyła środki zaradcze celem utrzymania konkurencyjności na rynku, tak by jeden podmiot po połączeniu nie miał pozycji dominującej i nie mógł narzucać cen na rynku.

KE uzależnia swą zgodę na fuzję m.in. od zbycia 30% udziałów w gdańskiej rafinerii Lotosu. Ma to dać nowemu partnerowi prawo do blisko połowy produkcji rafinerii ropy naftowej i benzyny oraz zapewnić mu dostęp do infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej. PKN Orlen wraz z Lotosem mają swobodę w wyborze partnera.

Na fuzję z Lotosem należy patrzeć w perspektywie długoterminowej – wyjaśnił Jacek Ciborski, ekspert PKN Orlen – Chcielibyśmy, aby pozyskany inwestor stał się naszym partnerem strategicznym. Taka współpraca umożliwi połączonemu koncernowi wejście na nowe rynki, przyspieszy wchodzenie w nowoczesne technologie, będzie wspierać realizację wspólnych działań w zakresie badań i rozwoju – mówił.

– Dzisiaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o fuzję, która stoi przed Orlenem, są negocjacje z partnerami – uzupełnił ekspert. Jak zaznaczył, istotne jest znalezienie optymalnego modelu współpracy tak, aby przyniosła ona korzyść dla wszystkich.

Istotą udanej fuzji będzie zdolność decyzyjna. Nowy parter powinien też być taką siłą dla tych procesów. Kluczem doboru jest nie słabość, ale siła tego partnera, to, co on jest w stanie przynieść – podsumował Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos.

12 marca 2021 r. Zarząd Grupy Lotos przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych, których celem jest optymalizacja struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad Spółką przez PKN Orlen.

źródło: PAP MediaRoom

Co myślisz?

sztuczna inteligencja AI technologia

Przyszłość komercjalizacji przestrzeni kosmicznej

praca zdalna

Rok pracy zdalnej za nami