w

Liczba ludności w Polsce zmniejszyła się

Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu powszechnego z 2011 r.

ludzie tłum
Fot. Pixabay

Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Oznacza to spadek o 332 tysiące osób. Na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 12,6% (1,7 miliona) w porównaniu ze spisem z 2011 r.

Proporcja ludności ze względu na płeć wynosi: 48,5% mężczyzn i 51,5% kobiet. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9%), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8%). Jak podaje GUS, w okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci.

Wstępne wyniki spisu wskazują, że w okresie 2011-2021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym (18-59 lat) – z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata) w ludności ogółem (o 2,4 p.proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (45-64 lata, kobiety – 45-59 lat) (o 2,0 p.proc.). Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym (dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej) – z 16,9% do 21,8%, tj. o prawie 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Co myślisz?

wojsko żołnierz armia

Miejsce Polski w konflikcie Rosji z Ukrainą

kino film

Pan Kleks w nowoczesnym wydaniu