w

Jak Polacy postrzegają sprawy w kraju i UE?

Polacy przedstawi swoje spojrzenie na to, czy sprawy w kraju idą w dobrym kierunku.

polska flaga

W jednym z najnowszych badań z cyklu Eurobarometr Flash przygotowanym na zlecenie Parlamentu Europejskiego Polacy zostali zapytani o swoje spojrzenie na rzeczywistość w kraju i w Unii Europejskiej.

Na ogólne pytanie dotyczące tego czy sprawy idą w Polsce w dobrym kierunku, aż 64% respondentów stwierdziło, że “nie”. 14% osób było przeciwnego zdania. 17% ankietowanych wybrało opcję “ani w dobrym, ani w złym kierunku, a 5% nie miało zdania.

Na to samo pytanie, ale dotyczące Unii Europejskiej Polacy odpowiedzieli pozytywnie w 33%, negatywnie w 26%. 29% osób wskazało odpowiedź “ani w dobrym, ani w złym”, a 12% nie miało zdania.

Respondenci zostali zapytani również o spojrzenie na sprawy w swoim życiu prywatnym. Tutaj 39% Polaków uznało, że jest dobrze, a 13%, że źle. “Ani w dobrym, ani w złym kierunku” wybrało 38% pytanych, a “trudno powiedzieć” wskazało 10% osób.

Respondenci z Polski zostali poproszeni też o to, aby wskazać jakie skojarzenia mają z Unią Europejską. “Bardzo pozytywne” wskazało 33% osób, a 37% wybrało odpowiedź “raczej pozytywne”. Neutralnie do sprawy podeszło 17% badanych. 8% wskazało “raczej negatywne” skojarzenia, 4% “bardzo negatywne, a 1% nie miał zdania.

Badanie Eurobarometr Flash Orędzie o stanie Unii Europejskiej zostało przeprowadzone w dniach od 17.08. do 25.08. 2021 roku przez internet. Z Polski wzięło w nim udział 1018 respondentów.

Co myślisz?

ksw

KSW planuje powrócić na stałe do wielkich hal

wojsko żołnierz armia

Wojskowe bazy USA na świecie